ما را دنبال کنید

دوره های آموزشی

دوره آموزش مهارتهای آفروود و سافاری

دوره مهارتهای آفرود و سافاری

طول مدت دوره پنج روز تئوری و عملی شامل :

شناخت مکانیسم خودرو و خودروهای دودیفرانسیل ، اقلیم شناسی ایران ، شناخت حیات وحش ایران ، کمکهای اولیه ، استفاده از ابزار آفروود ، اسقرار در طبیعت ، جهت یابی در طبیعت 

٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان