ما را دنبال کنید

دوره های آموزشی

دوره آموزش اصول اولیه رانندگی آفرود

در این دوره با اصول اولیه رانندگی آفروود و همچنین عبور از موانع مختلف ، جوبها ، رودخانه ، آب بریدگی ، رانندگی در جادهای خاکی و خارج جاده خاکی ، رانندگی در گل و زمینهای سست آشنا میشویم 

طول دوره :  دو روزه عملی

ناموجود