ما را دنبال کنید

دوره های آموزشی

اقلیم شناسی و حیات وحش ایران

در این دوره با اطلاعاتی نظیر : اقلیم شناسی ایران آشنایی با تنوع اقلیم ایران ، کوهها ، رودخانه ها ، بیابانها ، کویرها ، دریا و دریاچه ها ، میراث طبیعی

و همچنین شناخت حیات وحش ایران شامل پستانداران ، پرندگان و خزندگان و گونه های ایندمیک آشنا خواهید شد

ناموجود