ما را دنبال کنید

دوره های آموزشی

آشنایی با مکانیسم خودرو و خودروهای دودیفرانسیل

این دوره شامل شناخت و آشنایی با نحوه کار کرد موتور ، سیستم برق ، سیستم سوخت ، گیربکس دستی و اتوماتیک سیستم کلاچ ، سیستم انتقال نیرو ، دیفرانسیل و پلوسها ، سیستم ترمز

همچنین آشنایی با مکانیسم خودروهای دودیفرانسیل شامل : شناخت و آشنایی با سیستم دودیفرانسیل ، انواع گیربکس دستی و اتوماتیک ، انواع گیربکس اتوماتیک و گیریبکس کمک ،سیستم برقی کمک سیستم قفل دیفرانسیل و ..... میباشد

ناموجود