ما را دنبال کنید

مطمئن هستیم که در میان شما عزیزان هستند افراد زیادی که لوازم کمپینگ اضافی یا قدیمی را دارند که دیگر از آنها استفاده نمیکنند ویا قطعات و لوازم یدکی مربوط به خودروهایی که شاید دیگر مالک آن نیستند و خودرویی دیگر خریده اند در هر حال در انباری هر دودیفرنسیال سوار و بیابان گردی کلی لوازم وجود دارد که یک روز جهت استفاده خریده شده ولی حتی رنگ بیابان را هم ندیده است .این قسمت از این سایت با لوازمی که قصد فروش آنرا دارید پر میشود . 

شما میتوانید از هر لوازمی که مربوط به کمپینگ ، خودروهای دودیفرانسیل و فعالیتهای مرتبط میباشد و قصد فروش آنرا دارید عکس با کیفیت تهیه کرده و با ذکر مشخصات مختصر راجع به آن و همچنین شماره تماس و نام خود به ایمیل آدرس : sales@intc.ir ارسال نمایید تا پس از درج در قسمت دست دوم ،  خریداران مستقیما با شما تماس بگیرند .