ما را دنبال کنید

فصل پاییز و آغاز سفر به کویر

برای همه ما که به طبیعتگردی علاقمندیم واضح و بدیهیست که تک تک ما از مناظر بکر در طبیعت لذت بیشتری میبریم و به چشم ما زیبایی بیشتری دارد ، این بکر بودن در طبیعت بمعنای نبودن هیچ آثار دخالت انسانی نظیر ساخت و ساز ، ضایعات ، زباله و رد پا در طبیعت میباشد . پس بیایید به حقوق دیگران هم احترام بگذاریم و چیزی را که بر خود نمی پسندیم برای سایرین هم نپسندیم . از آسیب عمده ای که توسط طبیعتگردان در کویرشاهد آن هستیم  قطع بوته و گیاهان کویری و دفع زباله میباشد . برخی از دوستان اقدام به جمع آوری زباله در محل کمپ خود میکنند و پس از ترک محل آنرا در همان مکان باقی میگذارند برخی دیگر در مناطقی مانند کاروانسرای مرنجاب آنرا از کویر جمع کرده و پشت دیوار کاروانسرا رها میکنند . این امر باعث میشود تا زمانیکه خودرویی برای حمل به کاروانسرا برسد زباله ها توسط حیوانات پراکنده شده و سبب آلودگی محیط گردد

این جابجایی زباله است نه جمع آوری ، اگر بعنوان یک طبیعتگرد سعی در انجام کاری درست داریم بجاست تمام زباله جمع شده را در کیسه مناسب بسته بندی کرده و بر روی خودرو به نحوی ببندیم که در طی مسیر رها نشود و در اولین شهر مثل زباله یک منزل مسکونی آنرا در سطل زباله قراردهیم .