ما را دنبال کنید

گزارش صندوق جهانی طبیعت WWF از وضعیت محیط زیست جهان در سال ۲۰۲۰ منتشر شد / ٪۶۸ از حیات وحش زمین طی ۵۰ سال اخیر از بین رفته‌اند

بر اساس این گزارش که بر مبنای شواهد دقیق و علمی تنظیم شده است به‌طور متوسط ۶۸٪ از جمعیت حیات وحش زمین مابین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ از بین رفته است. در واقع جمعیت گونه‌های جانوری وحشی طی پنجاه سال بیش از دوسوم کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید فعالیت‌های ناپایدار انسان، اکوسیستم‌های طبیعی زمین را تخریب و آن‌ها را به لبه پرتگاه نابوی کشانده است. بر اساس این گزارش، هیچ نشانه‌ای از کاهش سرعت روند این نابودی فاجعه‌بار مشاهده نمی‌شود و انسان با سرعتی بی‌سابقه در حال تخریب و نابودی طبیعت است.

در واقع همانطور که طی ۵۰ سال گذشته ۶۸٪ جمعیت حیات وحش نابود شده است ، گونه‌های جانوری همچنان با همان سرعت  در حال نابودی هستند.
همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ یکی از دلایل و نشانه‌های تخریب اکوسیستم‌های طبیعی، قاچاق و کشتار حیات وحش و روابط ناپایدار و یک‌طرفه انسان با طبیعت است.

پنج عامل اصلی نابودی حیات وحش طی ۵۰ سال گذشته:

۱- تخریب و نابودی زیستگاه ۲- بهره برداری ۳- گونه های مهاجم و بیماری ها ۴- آلودگی ۵- تغییرات اقلیمی