ما را دنبال کنید

چادر سقفی بخریم یا زمینی ؟

چادرهای سقفی و نکات مثبت و منفی

از محاسن این نوع چادرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

١- با توجه به اینکه این نوع چادرها بر روی اتومبیل نصب میشود ، دیگر لازم نیست برای هربار مسافرت مجبور باشید چادر داخل خودرو گذاشته و در پایان سفر آنرا خارج کنید .

٢- برخی اوقات مجبور هستیم در شرایط بارانی و یا زمینهای مرطوب و گلی چادر بزنیم بدیهیست اینکه برای استفاده از چادرهای سقفی مشکل انتخاب جای خشک و یا زیرانداز چادر نداریم و در خاتمه کمپ هم مشکل تمیز کردن چادر و سپس بستن آن در چادرهای سقفی وجود ندارد .

٣- برخی معتقدند باز و بست چادرهای سقفی از چادرهای زمینی آسانتر است و یا به زمان کمتری احتیاج دارد، به نظر من زمان باز و بست  چادر زمینی دو نفره ای را که با تکنیکهای روز ساخته شده با چادری سقفی مقایسه کنیم اگر یکسان نباشد تفاوت چندانی ندارد . تنها تفاوت این میتواند باشد که پس از بستن چادر زمینی باید آنرا برداشت و در محل بار خودرو قرار داد ولی چادر سقفی پس از بسته شدن و کشیدن کاور آن احتیاج بجابجایی ندارد .

٤- در بدو پیدایش چادرهای سقفی ، آنها فقط گنجایش دو نفر را داشتند ولی امروزه مدلهای چهار نفره آنها نیز موجود است . البته باید توجه داشت که بدلیل حجم بزرگتر مدل چهارنفره برای هر اتومبیلی قابل نصب نیست .

٥- چادرهای سقفی بدلیل قرار گرفتن بر روی سقف خودرو و ارتفاع بالاتر و اینکه زیر آنها با سقف خودرو فاصله دارد در زمستانها سردتر و باد گیرتر است .

٦-با نصب چادر سقفی بر روی خودرو ارتفاع خودرو افزایش یافته و در خیلی از پارکینگهای مسقف دیگر جایی برای خودروی شما نیست از طرفی در زمان حرکت در جادهها میزان بادگیری خودرو بیشتر میشود ، این امر موجب کمتر شدن سرعت و بیشتر شدن مصرف سوخت میگردد .

٧- شاید بهتر باشد پیشنهاد نصب چادر سقفی را به دوستانی بکنیم که یک خودرو مجزا برای کمپینگ کنار گذاشته اند و بیشتر از دونفر به کمپینگ نمیروند و چنانچه تعدادشان بیشتر است از یک چادر زمینی در کنار آن استفاده میکنند .