ما را دنبال کنید

برگزاری نمایشگاه محیط زیست اسفند ٩٨

از تمامی دستگاههای اجرایی ، نهادها، سازمانها ، واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و همچنین ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها دعوت می شود در این رویداد مهم زیست محیطی شرکت نمایند.

علاقمندان جهت ثبت نام از اول آبان ماه ٩٨ به آدرس سایت ienvex.com   مراجعه نمایند.